Sự tích Mục Kiển Liên báo hiếu – Nguồn gốc lễ Vu Lan

Sự tích Vu Lan xuất phát từ câu chuyện về Đại đức Mục Kiền Liên với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung.

hBLZkr32b9 uRxo 6OX
  1. Lễ Vu Lan có nguồn gốc như thế nào?

Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, một trong số mười vị đệ tử của ngài là Mục Kiền Liên, sau khi thành đạo liền nhớ đến người mẹ đã khuất của mình và tìm mẹ ở khắp nơi. Mục Kiền Liên thấy mẹ của mình đang bị đọa vào địa ngục chịu khổ đói khát nên hóa ra bát cơm dâng cho mẹ. Vì tâm tham lam bà rất sợ bị người khác tranh cướp đồ ăn của bà nên lấy tay che chén cơm lại không để người khác nhìn thấy, còn tay còn lại bốc đồ ăn. Nhưng rồi bà cũng không ăn được bởi lòng tham ấy đã hóa cơm thành lửa. Mục Kiền Liên chứng kiến mà trong lòng vô cùng đau xót. Tuy bản thân đạt thành đạo quả, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cứu nổi mẹ mình.

Ngài trở về bạch Đức Phật sự tình và cầu sự chỉ dạy phương pháp giúp mẹ thoát khổ. Đức Phật từ bi dạy rằng: “Mục Kiền Liên, lúc sinh tiền mẹ ông đã hủy báng Phật pháp, mắng chư Tăng, không tin nhân quả luân hồi, lại rất bỏn xẻn, chẳng bao giờ bố thí cho ai, kể cả bố thí cho con kiến hạt gạo. Vì thế, sau khi chết bà phải chịu quả báo như thế. Ông tuy là con người hiếu đạo, thương mẹ, muốn đền đáp thâm ân, nhưng sức của ông có hạn. Dù có đạo hạnh cao, một mình ông cũng không thể giải cứu nghiệp lực cho mẹ. Ông hãy đợi đến rằm tháng bảy, ngày chư tăng mãn hạ, thiết lễ Vu Lan nhờ sức chư tăng cùng chú nguyện thì mẹ ông mới thoát khỏi được cảnh địa ngục”. 

Theo như lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy, Đại đức Mục Kiền Liên sắm sửa vật dụng và thực phẩm dâng cúng mười phương chư tăng.  Không những giúp cho mẹ của ông thoát khổ mà nhiều người khác trong ngày đó cũng thoát khỏi địa ngục. Kể từ đó, lễ Vu Lan (hay còn gọi là Pháp Vu Lan Bồn) ra đời để những người con có dịp đền đáp công ơn của các đấng sinh thành hiện còn hoặc đã qua đời, cũng là để cứu vớt chúng sanh muôn loài.  

Nguồn: Phatgiao.org.vn

  1. Lễ Vu Lan tại Việt Nam

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, lễ Vu Lan bồn du nhập vào nước ta rất sớm. Từ năm 1072, vua Lý Nhân Tông đã từng thiết trai đàn cầu siêu cho cha mẹ. Thế rồi, qua thời gian, Vu Lan bồn dần dần trở thành đại lễ cho đến ngày nay. 

Ngày nay vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm người ta sẽ đi chùa, phóng sinh, lập đàn cầu nguyện bình an cho cha mẹ hiện tại hoặc cầu siêu cho cha mẹ đã khuất. Là dịp để những người con bày tỏ lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ của họ.